Söktermen Profess har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
Profess Religious vows
EN Engelska SV Svenska
profess (v) [declare] (formal)
 • professed
 • profess
 • profess
 • professed
 • professed
förklara (v) [declare]
 • förklarad
profess (v) [declare] (formal)
 • professed
 • profess
 • profess
 • professed
 • professed
tillkännage (v) [declare]
 • tillkännagiven
profess (v) [pretense] (formal) låtsas (v) [pretense]
profess (v) [pretense] (formal)
 • professed
 • profess
 • profess
 • professed
 • professed
förege (v) [pretense]
 • föregiven
profess (v) [religion] (formal) bekänna sig till (v) [religion]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för profess SV Översättningar
concede [acknowledgement] släppa in
admit [acknowledgement] instämma
confess [acknowledgement] tillstå
own [acknowledgement] egen
have [acknowledgement] har
allow [acknowledgement] öppna dörren för
claim [assure] anspråk {n}
maintain [assure] bibehålla
uphold [assure] vidmakthålla
advance [assure] förskott {n}
defend [assure] försvara
pledge [assure] pantsätta
assert [assure] påstå
declare [affirmation] deklarera
affirm [affirmation] bejaka
pronounce [affirmation] avkunna
aver [affirmation] (formal bestämt påstå
allege [affirmation] (formal påstå
indicate [mean] indikera
intend [mean] planera