Söktermen pronounce har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
pronounce (v) [statement]
 • pronounced
 • pronounce
 • pronounce
 • pronounced
 • pronounced
förklara (v) [statement]
 • förklarad
pronounce (v) [words]
 • pronounced
 • pronounce
 • pronounce
 • pronounced
 • pronounced
uttala (v) [words]
 • uttalad
pronounce (v) [statement]
 • pronounced
 • pronounce
 • pronounce
 • pronounced
 • pronounced
deklarera (v) [statement]
 • deklarerad
pronounce
 • pronounced
 • pronounce
 • pronounce
 • pronounced
 • pronounced
avkunna
 • avkunnad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för pronounce SV Översättningar
enunciate [utter] uttala
speak [utter] tala
verbalize [utter] förvandla till verb (v)
say [utter] yttra
clarify [utter] klarna
explain [utter] förklara
articulate [utter] vältalig
assert [affirmation] påstå
declare [affirmation] deklarera
maintain [affirmation] bibehålla
affirm [affirmation] bejaka
profess [affirmation] (formal bekänna sig till
aver [affirmation] (formal bestämt påstå
allege [affirmation] (formal påstå
claim [affirmation] anspråk {n}
state [speech] tillstånd {n}
observe [express a view] varsebli
critique [express a view] recension (u)
remark [express a view] yttra
discuss [express a view] diskutera