Söktermen Proof har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
proof (n) [printing] provtryck (n) {n} [printing]
proof (n) [alcoholic beverages] alkoholhalt (n) [alcoholic beverages] (u)
proof (n) [facts] bevis (n) {n} [facts]
proof (n) [law] bevis (n) {n} [law]
proof (n) [theory] bevis (n) {n} [theory]
proof (n) [theory] bevisföring (n) [theory] (u)
proof (n) [law] belägg (n) {n} [law]
proof prov {n}
proof korrektur

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för proof SV Översättningar
reasoning [evidence] resonemang {n}
logic [evidence] logik (u)
explanation [evidence] räkenskap (u)
reason [evidence] reson
justification [evidence] försvar {n}
fact [evidence] faktum {n}
argument [evidence] skäl {n}
check [test] passa
experiment [test] experiment {n}
examination [test] tentamen
procedure [test] förfarande {n}
assay [test] prövning (u)
affidavit [documentation] edlig skriftlig försäkran
data [documentation] data (p)
deposition [documentation] utfällning (u)
confirmation [documentation] bekräftelse (u)
exhibit [documentation] bevisföremål {n}
information [documentation] underrättelse (u)
evidence [documentation] bevismaterial
documentation [corroboration] dokumentation (u)