Söktermen propriety har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
propriety (n) [behavior] (formal) anständighet (n) [behavior] (u)
propriety (n) [morality] (formal) anständighet (n) [morality] (u)
propriety (n) [statement] (formal) riktighet (n) [statement] (u)
propriety (n) [statement] (formal) lämplighet (n) [statement] (u)
propriety (n) [behavior] (formal) värdighet (n) [behavior] (u)
EN Engelska SV Svenska
propriety (formal) konvenans

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för propriety SV Översättningar
pertinence [suitability] (formal relevans (u)
appropriateness [suitability] anslag {n}
correspondence [suitability] brevskrivning (u)
accordance [suitability] överensstämmelse (u)
fitness [suitability] fysisk hälsa (u)
suitability [appropriateness] ändamålsenlighet (u)
desirability [appropriateness] önskvärdhet (u)
expediency [appropriateness] ändamålsenlighet (u)
etiquette [decorum] etikett (u)
politeness [decorum] belevenhet (u)
protocol [decorum] protokoll {n}
conformity [decorum] likhet (u)
ceremony [decorum] högtidlighet (u)
aristocracy [gentry] aristokrati (u)
refinement [gentry] förfining
decorum [gentry] värdighet (u)
breeding [gentry] avel (u)
decency [etiquette] anständighet (u)
modesty [etiquette] blygsamhet (u)