Söktermen provision har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
provision (u) commission
provision (n) [pengar] (u) commission (n) [pengar]
provision (u) fee
SV Synonymer för provision EN Översättningar
mäklararvode [courtage] n brokerage
kurtage [courtage] brokerage
ersättning [agentarvode] (u ersatz
vederlag [agentarvode] n fee
gottgörelse [agentarvode] (u amenda
procent [agentarvode] (u per cent
courtage [agentarvode] brokerage
avgift [upphovsvinst] (u fee
royalty [upphovsvinst] (u royalty
lön [honorar] (u wage
arvode [honorar] n emolument (formal)
bonus [vinstandel] (u premium
kommission [gottgörelse åt mellanhand] (u commission
tillägg [tantiem] n add-on
belöning [tantiem] (u prize
utdelning [tantiem] (u distribution
rabatt [tantiem] (u discount
premie [tantiem] (u premium
återbäring [tantiem] dividends
betalning [lön] (u liquidation
EN Engelska SV Svenska
provision (u) commission
provision (n) [pengar] (u) commission (n) [pengar]
provision (u) fee

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för provision SV Översättningar
sustenance [livelihood] (formal uppehälle
living [livelihood] levebröd {n}
subsistence [livelihood] underhåll {n}
keep [livelihood] utfodra
maintenance [livelihood] underhålla
support [livelihood] support (n v)
item [section] post (u)
clause [section] kort sats
proviso [section] förbehåll {n}
portion [section] dela
stipulation [section] stipulation (u)
chapter [section] avdelning (u)
article [section] vara
action [disposition] action (n int v)
conclusion [disposition] slutsats (u)
determination [disposition] föresats
disposal [disposition] (informal fritt förfogande
requisite [contingency] erforderlig
requirement [contingency] krav {n}
prerequisite [contingency] nödvändig förutsättning (u)