Söktermen provision har 16 resultat
SVSvenskaENEngelska
provision(u) commission
provision(n)[pengar](u) commission(n)[pengar]
provision(u) fee
SVSynonymer för provisionENÖversättningar
mäklararvode[courtage]nbrokerage
kurtage[courtage]brokerage
ersättning[agentarvode](uersatz
vederlag[agentarvode]nfee
gottgörelse[agentarvode](uamenda
procent[agentarvode](uper cent
courtage[agentarvode]brokerage
avgift[upphovsvinst](ufee
royalty[upphovsvinst](uroyalty
lön[honorar](uwage
arvode[honorar]nemolument(formal)
bonus[vinstandel](upremium
kommission[gottgörelse åt mellanhand](ucommission
tillägg[tantiem]nadd-on
belöning[tantiem](uprize
utdelning[tantiem](udistribution
rabatt[tantiem](udiscount
premie[tantiem](upremium
återbäring[tantiem]dividends
betalning[lön](uliquidation
ENEngelskaSVSvenska
provision(v)[military]
  • provisioned
  • provision
  • provision
  • provisioned
  • provisioned
utrusta(v)[military]
  • utrustad
provision(n)[action] anskaffande(n){n}[action]
provision(n)[action] tillhandahållande(n){n}[action]
provision(n)[restriction] bestämmelse(n)[restriction](u)
provision(n)[restriction] förbehåll(n){n}[restriction]
provision(v)[military] förse med förnödenheter(v)[military]
provision förråd{n}
provision tillförsel(u)
provision matvaror(up)
provision proviant(u)
provision(n)[future] förberedelse(n)[future](u)
provision(n)[military] proviantering(n)[military](u)
provision(n)[military] livsmedelsförsörjning(n)[military](u)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för provisionSVÖversättningar
sustenance[livelihood](formalUnterhalt{m}
living[livelihood]Lebensunterhalt{m}
subsistence[livelihood]Subsistenz{f}
keep[livelihood]einhalten
maintenance[livelihood]Unterhalt{m}
support[livelihood]Stützung
item[section]Versandstück
clause[section]Ziffer{f}
proviso[section]Kautel{f}
portion[section]zuteilen
stipulation[section]Bedingung{f}
chapter[section]Stift{n}
article[section]Artikel, Geschlechtswort
action[disposition]Anschlag{m}
conclusion[disposition]Schlussfolgerung
determination[disposition]Bemessung
disposal[disposition](informalDisposition
requisite[contingency]nötig
requirement[contingency]Anforderung{f}
prerequisite[contingency]Voraussetzung, Prämisse; Vorbedingung