Söktermen publik har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
publik (n) [folk] (u) public (n) [folk]
publik (n) [uppförande] (u) public (n) [uppförande]
publik (u) audience
publik (n) [allmän] (u) audience (n) [allmän]
publik (n) [uppförande] (u) audience (n) [uppförande]
SV Svenska EN Engelska
publik (u) public
SV Synonymer för publik EN Översättningar
auditorium [åhörarskara] n audience
gäst [besökare] (u guest
kund [besökare] (u customer
främmande [besökare] extraneous
främling [besökare] (u stranger
turist [besökare] (u tourist
resande [besökare] travel
umgänge [besökare] n association
bekanta [besökare] familiarize
besökande [besökare] visitor
betraktare [åskådare] beholder
läsekrets [läsare] (u readership
officiell [statlig] official
allmän [statlig] universal
öppen [statlig] ingenuous
offentlig [statlig] public
allmänhet [publikum] (u public
åhörare [publikum] (u hearer
lyssnare [publikum] (u hearers
åskådare [publikum] (u beholder