Söktermen Pump Up the Volume har 2 resultat

SV EN Översättningar för pump

pump (u) pump (informal)
pump (n) [teknisk] (u) pump (n) [teknisk] (informal)

SV EN Översättningar för up

EN SV Översättningar för pump

pump (v) [secret] (informal) fråga ut (v) [secret]
pump (v) [liquid] (informal)
 • pumped
 • pump
 • pump
 • pumped
 • pumped
pumpa (v) [liquid] (informal)
 • pumpad
pump (v) [secret] (informal)
 • pumped
 • pump
 • pump
 • pumped
 • pumped
pumpa (v) [secret] (informal)
 • pumpad
pump (informal) pump (u)
pump (n) [technical] (informal) pump (n) [technical] (u)

EN SV Översättningar för up

up (v) [prices]
 • upped
 • up
 • up
 • upped
 • upped
höja (v) [prices]
 • höjd
up (o) [direction] upp (o) [direction]
up (o) [position] upp (o) [position]
up (o) [price] upp (o) [price]
up (o) [awake] vara uppe (o) [awake]
up (o) [awake] vara uppstigen (o) [awake]
up uppe
up (adv prep adj n v) [available] uppe (adv prep adj n v) [available]
up (o) [river] motströms (o) [river]

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för volume

volume (n) [quantity] antal (n) {n} [quantity]
volume omfång {n}
volume (n) [books] volym (n) [books] (u)
volume (n) [container] volym (n) [container] (u)
volume (n) [mathematics] volym (n) [mathematics] (u)
volume (n) [quantity] volym (n) [quantity] (u)
volume (n) [radio - television] volym (n) [radio - television] (u)
volume (n) [voice] volym (n) [voice] (u)
volume (n) [books] band (n) {n} [books]
volume (n) [quantity] mängd (n) [quantity] (u)