Söktermen put a great strain on har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
put a great strain on (v) [mind] ta hårt på (v) [mind]
put a great strain on (v) [mind] sätta på hårda prov (v) [mind]

EN SV Översättningar för put

put (v) [movement]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
sticka (v) [movement] (informal)
 • stucken
put (v) [movement]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
stoppa (v) [movement]
 • stoppad
put (v) [words]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
uttrycka (v) [words]
 • uttryckt
put (v) [objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
lägga (v) [objects]
 • lagd
put
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
placera
 • placerad
put (v) [objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
sätta (v) [objects]
 • satt
put (v) [objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
ställa (v) [objects]
 • ställd
put (n) [Stock Market] säljoption (n) [Stock Market] (u)

EN SV Översättningar för a

a (a) [indefinite determiner] något (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] en (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] en (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] ett (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] någon (a) [indefinite determiner]

EN SV Översättningar för great

great (a) [degree] underbar (a) [degree]
great (a) [degree] stor (a) [degree]
great (a) [general] stor (a) [general]
great (a) [degree] fantastisk (a) [degree]
great (a) [degree] super (a) [degree] (informal)
great bra

EN SV Översättningar för strain

strain (v) [culinary]
 • strained
 • strain
 • strain
 • strained
 • strained
sila (v) [culinary]
 • silad
strain (v) [effort] anstränga sig (v) [effort]
strain
 • strained
 • strain
 • strain
 • strained
 • strained
spänna
 • spänd
strain (n) [effort] ansträngning (n) [effort] (u)
strain (n) [physical activity] ansträngning (n) [physical activity] (u)
strain (n) [effort] påfrestning (n) [effort] (u)
strain (n) [medicine] påfrestning (n) [medicine] (u)
strain (v) [patience] sätta på hårt prov (v) [patience]
strain (v) [effort]
 • strained
 • strain
 • strain
 • strained
 • strained
anstränga (v) [effort]
 • ansträngad
strain (v) [effort] fresta på (v) [effort]

EN SV Översättningar för on

on
on (o) [preposition] (o) [preposition]
on (o) [surface] (o) [surface]
on vid
on anmaning
on ovanpå
on upp å