Söktermen put in har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
put in (v) [time] lägga ned (v) [time]
put in tillsätta
put in (v) [enter] sätta in (v) [enter]
put in (v) [text] sätta in (v) [text]
put in (v) [text] införa (v) [text]
EN Engelska SV Svenska
put in (v) [request] lämna in (v) [request]
put in infoga
put in (v) [enter] föra in (v) [enter]
put in (v) [enter] sticka in (v) [enter]

EN SV Översättningar för put

put (v) [movement]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
sticka (v) [movement] (informal)
 • stucken
put (v) [movement]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
stoppa (v) [movement]
 • stoppad
put (v) [words]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
uttrycka (v) [words]
 • uttryckt
put (v) [objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
lägga (v) [objects]
 • lagd
put
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
placera
 • placerad
put (v) [objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
sätta (v) [objects]
 • satt
put (v) [objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
ställa (v) [objects]
 • ställd
put (n) [Stock Market] säljoption (n) [Stock Market] (u)

EN SV Översättningar för in

in
in (o) [proximity] vid (o) [proximity]
in (o) [proximity] nära (o) [proximity]
in (o) [preposition] inne i (o) [preposition]
in (o) [preposition] i (o) [preposition]
in hos

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för put in SV Översättningar
input [activity] inmatning
tuck in [activity] stoppa om
insert [activity] sticka in