Söktermen put off har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
put off (v) [excuse] avfärda (v) [excuse]
put off (v) [excuse] avspisa (v) [excuse]
put off (v) [time] skjuta upp (v) [time]
put off (v) [disgust] få att tappa aptiten (v) [disgust]
put off (a) [time] uppskjuten (a) [time]
EN Engelska SV Svenska
put off (a) [time] fördröjd (a) [time]
put off (v) [time] fördröja (v) [time]
put off (v) [time] uppskjuta (v) [time]
put off (v) [time] dröja med (v) [time]
put off (v) [time] senarelägga (v) [time]
put off (v) [time] vänta med (v) [time]
put off (v) [time] förhala (v) [time]
put off (v) [confusion] förvirra (v) [confusion]
put off (v) [confusion] göra konfys (v) [confusion]

EN SV Översättningar för put

put (v) [movement]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
sticka (v) [movement] (informal)
 • stucken
put (v) [movement]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
stoppa (v) [movement]
 • stoppad
put (v) [words]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
uttrycka (v) [words]
 • uttryckt
put (v) [objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
lägga (v) [objects]
 • lagd
put
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
placera
 • placerad
put (v) [objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
sätta (v) [objects]
 • satt
put (v) [objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
ställa (v) [objects]
 • ställd
put (n) [Stock Market] säljoption (n) [Stock Market] (u)

EN SV Översättningar för off


Engelska Svenska översättingar