Söktermen put out har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
put out (v) [medicine] bedöva (v) [medicine]
put out (v) [medicine] söva (v) [medicine]
put out (v) [cigarette] fimpa (v) [cigarette]
put out (v) [cigarette] släcka (v) [cigarette]
put out (v) [fire] släcka (v) [fire]
EN Engelska SV Svenska
put out (v) [situation] vålla besvär (v) [situation]
put out (v) [situation] vara besvärlig för (v) [situation]

EN SV Översättningar för put

put (v) [movement]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
sticka (v) [movement] (informal)
 • stucken
put (v) [movement]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
stoppa (v) [movement]
 • stoppad
put (v) [words]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
uttrycka (v) [words]
 • uttryckt
put (v) [objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
lägga (v) [objects]
 • lagd
put
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
placera
 • placerad
put (v) [objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
sätta (v) [objects]
 • satt
put (v) [objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
ställa (v) [objects]
 • ställd
put (n) [Stock Market] säljoption (n) [Stock Market] (u)

EN SV Översättningar för out

out ut
out (o) [location] ute (o) [location]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för put out SV Översättningar
out [extinguished] ut
extinct [extinguished] slocknad
smother [extinguish] tyna
blow out [extinguish] blåsa ut
publish [activity] utgiva
circulate [activity] skicka omkring
distribute [activity] fördela
dispatch [activity] expediera
transcribe [activity] (formal transkribera
deliver [activity] förlösa
issue [activity] (formal utgång (u)
eject [expel] (formal tar ut
force out [expel] tränga ut
eliminate [expel] (informal avlägsna
banish [expel] frysa ut
reject [expel] tillbakavisa
dismiss [expel] (formal avvisa
exclude [expel] exkludera
discommode [trouble] (formal vålla besvär
incommode [trouble] (formal vålla besvär