Söktermen put straight har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
put straight (v) [problem] ordna (v) [problem]
put straight (v) [problem] reda ut (v) [problem]
put straight (v) [general] rätta till (v) [general]
put straight (v) [problem] reda upp (v) [problem]

EN SV Översättningar för put

put (v) [movement]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
sticka (v) [movement] (informal)
 • stucken
put (v) [movement]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
stoppa (v) [movement]
 • stoppad
put (v) [words]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
uttrycka (v) [words]
 • uttryckt
put (v) [objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
lägga (v) [objects]
 • lagd
put
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
placera
 • placerad
put (v) [objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
sätta (v) [objects]
 • satt
put (v) [objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
ställa (v) [objects]
 • ställd
put (n) [Stock Market] säljoption (n) [Stock Market] (u)

EN SV Översättningar för straight

straight (a) [alcoholic beverages] ren (a) [alcoholic beverages]
straight (a) [consecutive] fortlöpande (a) [consecutive]
straight (o) [time] oavbrutet (o) [time]
straight (o) [time] i sträck (o) [time]
straight (a) [truth] ärlig (a) [truth]
straight (a) [consecutive] konsekutiv (a) [consecutive]
straight (a) [consecutive] följande (a) [consecutive]
straight (a) [consecutive] i sekvens (a) [consecutive]
straight (a) [vertical] upprätt (a) [vertical]
straight (a) [direction] rak (a) [direction]