Söktermen qualm har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
qualm oro (u)
qualm (n)[behavior] betänklighet (n)[behavior](u)
qualm (n)[behavior] skrupel (n)[behavior](u)
qualm illamående {n}

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för qualmSV Översättningar
seasickness [nausea] sjösjuka (u)
faintness [nausea] illamående {n}
compunction [misgiving] samvetsagg
conscience [misgiving] samvete {n}
demur [misgiving] göra en formell invändning
remorse [misgiving] ånger (u)
scruple [misgiving] skrupler (up)
twinge [misgiving] smärta (u)
uneasiness [misgiving] obehag {n}