Söktermen quasi har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
quasi (o) [degree] halv- (o) [degree]
quasi (o) [degree] kvasi- (o) [degree]
quasi kvasi

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för quasi SV Översättningar
apparently [almost] tydligen
seeming [almost] synbar
part [almost] roll (u)
supposedly [almost] antagligen