Söktermen Queen Mother of the West har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för queen

queen dam (u)
queen (n) [nobility - woman] drottning (n) [nobility - woman] (u)
queen drottning (u)

EN SV Översättningar för mother

mother (v) [feelings] vara som en mor för (v) [feelings]
mother mamma (u (informal))
mother (n) [general] mamma (n) [general] (u (informal))
mother (n) [general] moder (n) [general] (u)
mother svärmor (u)
mother moder (u)
mother mor

EN SV Översättningar för of

of (o) [general] för (o) [general]
of (o) [general] till (o) [general]
of (o) [possession] (o) [possession]
of (o) [books] av (o) [books]
of (o) [material] av (o) [material]
of (o) [possession] av (o) [possession]
of (o) [origin] från (o) [origin]
of (o) [general] med (o) [general]
of (o) [material] gjord av (o) [material]
of (o) [time] i (o) [time]

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för west

west (o) [direction] mot väster (o) [direction]
west (o) [direction] västerut (o) [direction]
west (a) [direction] västlig (a) [direction]
west (a) [general] västlig (a) [general]
west (a) [direction] väst- (a) [direction]
west (a) [general] väst- (a) [general]
west (a) [direction] västra (a) [direction]
west (a) [general] västra (a) [general]
west väst (u)
west (n adj adv) [compass point] väst (n adj adv) [compass point] (u)