Söktermen quisling har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
quisling (u) quisling
quisling (n) [politik - kvinna] (u) quisling (n) [politik - kvinna]
quisling (n) [politik - man] (u) quisling (n) [politik - man]
quisling (u) traitor
quisling (n) [a member of a fifth column] (u) fifth columnist (n) [a member of a fifth column] (n)
SV Synonymer för quisling EN Översättningar
fascist [nationalsocialist] (u Black Shirt
nazist [nationalsocialist] (u Nazi
avhoppare [förrädare] (u dropout
angivare [förrädare] (u betrayer
kollaboratör [förrädare] fifth columnist (n)
femtekolonnare [förrädare] fifth columnist (n)
renegat [förrädare] renegade (literature)
avfälling [förrädare] (u apostate
apostat [förrädare] (u renegade (literature)
rymling [förrädare] (u escapee
desertör [förrädare] (u deserter
överlöpare [förrädare] (u turncoat
medlöpare [samarbetsman] co-runners
förrädare [samarbetsman] (u betrayer
bedragare [avfälling] (u fraudster
tjallare [avfälling] (u (informal) nark
judas [avfälling] (u Judas
EN Engelska SV Svenska
quisling (n) [politics - man] quisling (n) [politics - man] (u)
quisling (n) [politics - woman] quisling (n) [politics - woman] (u)
quisling (n) [politics - man] landsförrädare (n) [politics - man] (u)
quisling (n) [politics - woman] landsförrädare (n) [politics - woman] (u)