Söktermen rätt har 32 resultat
SV Svenska EN Engelska
rätt (o) [grad] rather (o) [grad]
rätt (o) [riktigt] aright (o) [riktigt]
rätt aright
rätt (o) [riktigt] properly (o) [riktigt]
rätt (o) [allmän] properly (o) [allmän]
SV Svenska EN Engelska
rätt dish
rätt (o) [riktigt] rightly (o) [riktigt]
rätt justice
rätt (a) [rättsvetenskap] rightful (a) [rättsvetenskap]
rätt (n) [grund] warrant (n) [grund] (formal)
rätt (a) [korrekt] regular (a) [korrekt]
rätt (o) [intensifierande ord] quite (o) [intensifierande ord]
rätt (o) [grad] quite (o) [grad]
rätt (o) [grad] somewhat (o) [grad]
rätt (n) [lag - personer] court (n) [lag - personer] (arch.)
rätt (a) [korrekt] proper (a) [korrekt]
rätt (a) [sanning] correct (a) [sanning]
rätt (a) [korrekt] correct (a) [korrekt]
rätt (a) [allmän] correct (a) [allmän]
rätt (a) [addition] correct (a) [addition]
rätt correct
rätt (a) [sanning] true (a) [sanning]
rätt (o) [grad] pretty (o) [grad]
rätt (o) [riktigt] correctly (o) [riktigt]
rätt (adv) [in a correct manner] correctly (adv) [in a correct manner]
rätt (o) [allmän] correctly (o) [allmän]
rätt (a) [sanning] right (a) [sanning]
rätt (o) [riktigt] right (o) [riktigt]
rätt (n) [fordran] right (n) [fordran]
rätt (a) [addition] right (a) [addition]
rätt right
rätt right-hand
SV Synonymer för rätt EN Översättningar
medgivande [samtycke] n acquiescence
tillåtelse [samtycke] (u sanction
lov [samtycke] n leave
löfte [samtycke] n promise
bifall [samtycke] n assent (formal)
godkännande [samtycke] n validation
bemyndigande [samtycke] n assent (formal)
rättighet [samtycke] (u privilege
frihet [samtycke] (u freedom
dispens [samtycke] exemption
koncession [samtycke] (u concession
licens [samtycke] (u licence
fullmakt [samtycke] (u power of attorney
tillstånd [samtycke] n state
sammankomst [folkförsamling] (u reunion
session [folkförsamling] (u sitting
möte [folkförsamling] n summit
domstol [folkförsamling] (u court of law
ting [folkförsamling] n doohickey
oförmodad [plötslig] unexpected