Söktermen rättesnöre har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
rättesnöre (n) [exempel] {n} guide (n) [exempel]
rättesnöre (n) [moraliskt uppförande] {n} precept (n) [moraliskt uppförande]
SV Synonymer för rättesnöre EN Översättningar
riktlinje [minnesregel] (u guideline
tumregel [minnesregel] (u rule of thumb
stadga [föreskrift] (u ordinance (formal)
regel [föreskrift] (u bolt
reglemente [föreskrift] n regulations
förordning [föreskrift] (u ordinance (formal)
lag [föreskrift] (u team
författning [föreskrift] (u constitution
paragraf [föreskrift] paragraph
klausul [föreskrift] (u term
bestämmelse [föreskrift] (u regulation
handledning [vägledning] (u tutorial
orientering [vägledning] (u briefing
råd [vägledning] n council
stöd [vägledning] n grace
direktiv [vägledning] n directive
instruktion [vägledning] (u instruction
ledning [vägledning] (u circuit
föredöme [ideal] n example
mål [ideal] n goal