Söktermen rättesnöre har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
rättesnöre (n) [exempel] {n} guide (n) [exempel]
rättesnöre (n) [moraliskt uppförande] {n} precept (n) [moraliskt uppförande]
SV Synonymer för rättesnöre EN Översättningar
riktlinje [minnesregel] (u Richtlinie {f}
tumregel [minnesregel] (u Faustregel {f}
stadga [föreskrift] (u vorsehen (sich)
regel [föreskrift] (u Riegel {m}
reglemente [föreskrift] n Vorschriften {f}
förordning [föreskrift] (u Dekret {n}
lag [föreskrift] (u Mannschaft {f}
författning [föreskrift] (u Statut {n}
klausul [föreskrift] (u Klausel {f}
bestämmelse [föreskrift] (u Bedingung {f}
handledning [vägledning] (u Training {n}
orientering [vägledning] (u Konferenz {f}
råd [vägledning] n Rat {m}
stöd [vägledning] n Unterstützung {f}
direktiv [vägledning] n Direktive {f}
instruktion [vägledning] (u Konferenz {f}
ledning [vägledning] (u Führung {f}
föredöme [ideal] n Beispiel {n}
mål [ideal] n Tor {m}
norm [ideal] (u Maßstab {m}