Söktermen rättfärdig har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
rättfärdig (a) [moraliskt uppförande] upright (a) [moraliskt uppförande]
rättfärdig just
rättfärdig (a) [moraliskt uppförande] good (a) [moraliskt uppförande]
rättfärdig righteous
rättfärdig (adj v) [free from sin or guilt] righteous (adj v) [free from sin or guilt]
rättfärdig (a) [moraliskt uppförande] righteous (a) [moraliskt uppförande]
rättfärdig (a) [moraliskt uppförande] virtuous (a) [moraliskt uppförande]
SV Synonymer för rättfärdig EN Översättningar
etisk [sedlig] ethical
anständig [sedlig] seemly (literature)
dygdig [sedlig] virtuous
pryd [sedlig] prude (pej.)
moralisk [sedlig] moral
rättvis [rättskaffens] well-deserved
rättsinnig [rättskaffens] good
korrekt [rättskaffens] for real (adj adv)
gudfruktig [from] God-fearing (adj)
syndfri [from] sinless
skälig [rättmätig] fair
rimlig [rättmätig] fair
befogad [rättmätig] justifiable
berättigad [rättmätig] eligible
välgrundad [rättmätig] well-founded
grundad [rättmätig] grounded
tillbörlig [rättmätig] due
måttlig [rättmätig] abstinent
resonlig [rättmätig] reasonable
skonsam [rättmätig] forbearing