Söktermen rättfärdiga har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
rättfärdiga (v) [uppförande]
 • rättfärdigad
excuse (v) [uppförande]
 • excused
 • excuse
 • excuse
 • excused
 • excused
rättfärdiga
 • rättfärdigad
justify
 • justified
 • justify
 • justify
 • justified
 • justified
rättfärdiga (v) [grund]
 • rättfärdigad
justify (v) [grund]
 • justified
 • justify
 • justify
 • justified
 • justified
rättfärdiga (v) [mening]
 • rättfärdigad
justify (v) [mening]
 • justified
 • justify
 • justify
 • justified
 • justified
rättfärdiga (v) [uppförande]
 • rättfärdigad
justify (v) [uppförande]
 • justified
 • justify
 • justify
 • justified
 • justified
SV Svenska EN Engelska
rättfärdiga (v) [mening]
 • rättfärdigad
vindicate (v) [mening]
 • vindicated
 • vindicate
 • vindicate
 • vindicated
 • vindicated
rättfärdiga (v) [grund] be a good reason for (v) [grund]
rättfärdiga
 • rättfärdigad
vindicate
 • vindicated
 • vindicate
 • vindicate
 • vindicated
 • vindicated
SV Synonymer för rättfärdiga EN Översättningar
utplåna [avtvätta] efface (formal)
rentvå [avtvätta] whitewash (pej.)
försona [avtvätta] conciliate
avlägsna [avtvätta] eliminate (informal)
upprätta [avtvätta] raise
berättiga [utgöra skäl för] entitle
förklara [utgöra skäl för] explain
ursäkta [utgöra skäl för] enable
motivera [utgöra skäl för] motivate
luttra [rena] chasten
försvara [urskulda] defend
ta i försvar [urskulda] stick up for (informal)
frita [urskulda] exempt
rehabilitera [urskulda] rehabilitate
fritaga [försvara] acquit (law)
frikänna [försvara] absolve
fria [försvara] propose
urskulda sig [ursäkta sig] exculpate oneself
komma med undanflykter [ursäkta sig] prevaricate (formal)
avstå [ursäkta sig] abstain