Söktermen rättfram har 26 resultat
SV Svenska EN Engelska
rättfram (a) [uppförande] upfront (a) [uppförande]
rättfram (n v adj) [abrupt; roughly frank; unceremonious; blunt; brusque] bluff (n v adj) [abrupt; roughly frank; unceremonious; blunt; brusque]
rättfram (adj) [; not] forthright (adj) [; not]
rättfram forthright
rättfram (a) [uppförande] outspoken (a) [uppförande]
SV Svenska EN Engelska
rättfram (o) [svar] without wasting words (o) [svar]
rättfram (a) [uppförande] unreserved (a) [uppförande] (formal)
rättfram (o) [svar] point-blank (o) [svar]
rättfram (a) [avslag] point-blank (a) [avslag]
rättfram (a) [uppförande] barefaced (a) [uppförande]
rättfram (a) [uppförande] undisguised (a) [uppförande]
rättfram (a) [uppförande] unconcealed (a) [uppförande]
rättfram (a) [uppförande] up-front (a) [uppförande]
rättfram plain
rättfram (a) [uppförande] on the up and up (a) [uppförande]
rättfram (a) [uppförande] on the up-and-up (a) [uppförande]
rättfram (a) [uppförande] candid (a) [uppförande]
rättfram (a) [uppförande] straightforward (a) [uppförande]
rättfram straightforward
rättfram (a) [uppförande] aboveboard (a) [uppförande]
rättfram (a) [uppförande] sincere (a) [uppförande]
rättfram (a) [uppförande] frank (a) [uppförande]
rättfram (adj n v) [bluntly honest] frank (adj n v) [bluntly honest]
rättfram (a) [uppförande] honest (a) [uppförande]
rättfram (o) [svar] straight (o) [svar]
rättfram (a) [uppförande] open (a) [uppförande]
SV Synonymer för rättfram EN Översättningar
förtroendefull [öppenhjärtig] trusting
tillitsfull [öppenhjärtig] reliant
ärlig [öppenhjärtig] honest
uppriktig [öppenhjärtig] frank
sveklös [öppenhjärtig] guileless
okonstlad [öppenhjärtig] artless
omisstänksam [öppenhjärtig] unsuspecting
harmlös [öppenhjärtig] harmless
lättrogen [öppenhjärtig] credulous
frågande [öppenhjärtig] interrogative
barnslig [öppenhjärtig] childish
from [öppenhjärtig] devour
trohjärtad [öppenhjärtig] ingenuous
sann [okonstlad] for real (adj adv)
ursprunglig [okonstlad] primeval
enkel [okonstlad] easy
otvungen [okonstlad] free and easy
omedelbar [okonstlad] direct
öppenhjärtig [okonstlad] talkative
ledig [okonstlad] vacant