Söktermen rättvis har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
rättvis (a) [beslut] fair (a) [beslut]
rättvis (a) [uppförande] fair (a) [uppförande]
rättvis (a) [uppförande] equal (a) [uppförande]
rättvis (a) [uppförande] fair-minded (a) [uppförande]
rättvis (a) [uppförande] impartial (a) [uppförande]
rättvis (a) [beslut] equitable (a) [beslut]
rättvis just
rättvis (a) [beslut] just (a) [beslut]
rättvis well-deserved
SV Synonymer för rättvis EN Översättningar
rättmätig [berättigad] rightful
skälig [berättigad] fair
billig [berättigad] cheap
välgrundad [berättigad] well-founded
behörig [berättigad] certificated
korrekt [berättigad] for real (adj adv)
befogad [berättigad] justifiable
neutral [oväldig] Third World
alliansfri [oväldig] Third World
objektiv [oväldig] n objective
ojävig [oväldig] disinterested
diplomatisk [oväldig] diplomatic
opartisk [oväldig] dispassionate
rättsinnig [rättskaffens] good
rättfärdig [rättskaffens] righteous
redbar [rättsinnad] honorable
rättskaffens [rättsinnad] righteous
ärlig [rättsinnad] honest
uppriktig [rättsinnad] frank
sann [rättsinnad] for real (adj adv)