Söktermen har 39 resultat
SV Svenska EN Engelska
(a) [ämne] raw (a) [ämne]
(a) [material] coarse (a) [material]
(a) [uppförande] coarse (a) [uppförande]
(a) [ämne] coarse (a) [ämne]
ill-bred
SV Svenska EN Engelska
impolite
(a) [plats] dank (a) [plats]
(a) [plats] cold and wet (a) [plats]
raw
(a) [kulinarisk] raw (a) [kulinarisk]
(a) [ämne] crude (a) [ämne]
(n) [zoologi - hona] roe (n) [zoologi - hona]
(a) [ämne] natural (a) [ämne]
(n) [zoologi - hona] roe deer (n) [zoologi - hona]
(a) [ämne] unrefined (a) [ämne]
(a) [ämne] untreated (a) [ämne]
(a) [kulinarisk] uncooked (a) [kulinarisk]
(adj) [Bestial; lacking human sensibility] brutish (adj) [Bestial; lacking human sensibility]
(a) [uppförande] brutish (a) [uppförande]
scurrilous (formal)
(a) [uppförande] rude (a) [uppförande]
(a) [uppförande] obscene (a) [uppförande]
(a) [uppförande] vulgar (a) [uppförande]
 • rådd
gross
 • grossed
 • gross
 • gross
 • grossed
 • grossed
(a) [uppförande]
 • rådd
gross (a) [uppförande]
 • grossed
 • gross
 • gross
 • grossed
 • grossed
(a) [uppförande] bearish (a) [uppförande]
(a) [uppförande]
 • rådd
savage (a) [uppförande]
 • savaged
 • savage
 • savage
 • savaged
 • savaged
brute
(a) [uppförande] brute (a) [uppförande]
(a) [uppförande] inhuman (a) [uppförande]
(a) [uppförande] nasty (a) [uppförande]
(a) [röst]
 • rådd
rough (a) [röst]
 • roughed
 • rough
 • rough
 • roughed
 • roughed
(a) [uppförande]
 • rådd
rough (a) [uppförande]
 • roughed
 • rough
 • rough
 • roughed
 • roughed
bestial
(a) [uppförande] bestial (a) [uppförande]
(a) [uppförande] cruel (a) [uppförande]
(a) [uppförande] brutal (a) [uppförande]
(a) [uppförande] crude (a) [uppförande]
crude
SV Synonymer för EN Översättningar
ohyfsad [ociviliserad] unpolished
okultiverad [ociviliserad] savage
grym [ociviliserad] cruel
vild [ociviliserad] ferocious
omänsklig [ociviliserad] barbarous
hednisk [ociviliserad] heathen
grov [ociviliserad] rough
tölpig [ociviliserad] churlish
ofin [ociviliserad] indelicate
bondsk [ociviliserad] boorish
främmande [ociviliserad] extraneous
utländsk [ociviliserad] foreign
barbarisk [ociviliserad] barbaric
ociviliserad [primitiv] savage
opolerad [primitiv] harsh
simpel [primitiv] simple
tarvlig [primitiv] common
vulgär [primitiv] vulgarian
klumpig [primitiv] clumsy
obildad [primitiv] lowbrow