Söktermen rörelse har 12 resultat
SV Svenska EN Engelska
rörelse (n) [fysisk aktivitet] (u) motion (n) [fysisk aktivitet]
rörelse (n) [teckenspråk] (u) motion (n) [teckenspråk]
rörelse (u) business
rörelse (n) [fysisk aktivitet] (u) movement (n) [fysisk aktivitet]
rörelse (n) [organisation] (u) movement (n) [organisation]
SV Svenska EN Engelska
rörelse (n) [teckenspråk] (u) gesture (n) [teckenspråk]
rörelse (u) commerce
rörelse (u) afoot
rörelse (n) [allmän] (u) locomotion (n) [allmän]
rörelse (u) emotion
rörelse (u) movement
rörelse (u) move
SV Synonymer för rörelse EN Översättningar
kommunikation [samfärdsel] (u communication (formal)
utbyte [samfärdsel] n yield
förbindelse [samfärdsel] (u alliance
gående [samfärdsel] n walker
fart [samfärdsel] (u pace
trafik [samfärdsel] (u traffic
kraft [fart] (u vigour {BE}
energi [fart] (u energy
mod [fart] n fortitude
eld [fart] (u fire (informal)
värme [fart] (u warmth
livlighet [fart] (u liveliness
rörlighet [fart] (u alertness
företagsamhet [fart] enterprise
vitalitet [fart] (u vitality
temperament [fart] n temperament
dynamik [fart] (u dynamics
liv [fart] n life
löpning [kapplöpning] (u running
tävling [kapplöpning] (u competition