Söktermen rak har 11 resultat
SV Svenska EN Engelska
rak (a) [linje] straight (a) [linje]
rak (a) [riktning] straight (a) [riktning]
rak (a) [vertikal] straight (a) [vertikal]
rak (a) [position] erect (a) [position]
rak upright
SV Svenska EN Engelska
rak (a) [position] upright (a) [position]
rak (a) [riktning] direct (a) [riktning]
rak straight
rak erect
SV Synonymer för rak EN Översättningar
oförmodad [plötslig] unexpected
abrupt [plötslig] cold turkey
snabb [plötslig] expeditious (formal)
häftig [plötslig] vehement
rätt [plötslig] correctly
tvär [plötslig] curt
gen [direkt] (u gene
upprätt [rät] upright
lodrät [rät] vertical
vågrät [rät] horizontal
stel [rät] torpid (formal)
stram [rät] stiff (informal)
rakryggad [rätlinjig] erect
hög [smärt] tall
reslig [smärt] tall
välväxt [smärt] shapely (formal)
slank [smärt] svelte
smäcker [smärt] svelte
vertikal [stående] vertical
klar [otvetydig] limpid
EN Engelska SV Svenska
RAK Kräftan (invariable)
RAK Cancer