Söktermen ratio har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
ratio (n) [general] förhållande (n) {n} [general]
ratio (n) [mathematics] förhållande (n) {n} [mathematics]
ratio (n) [proportion] förhållande (n) {n} [proportion]
ratio (n) [proportion] proportion (n) [proportion] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för ratio SV Översättningar
theorem [symbolic representation] teorem {n}
recipe [symbolic representation] recept {n}
formula [symbolic representation] recept {n}
incidence [frequency] räckvidd (u)
occurrence [frequency] uppkomst (u)
proportion [frequency] (formal storleksförhållande {n}
fraction [frequency] bråk {n}
standard [frequency] fana (u)
rate [frequency] värde {n}
quota [proportion] kvot (u)
portion [proportion] dela
share [proportion] aktie (u)
allotment [proportion] fördelning (u)
slice [proportion] andel (u)
corner [proportion] vrå (u)
percentage [proportion] procenttal
number [relative numbers] tal {n}
recurrence [relative numbers] upprepande
regularity [relative numbers] regelbundenhet (u)
reiteration [relative numbers] (formal upprepning (u)