Söktermen Reading har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
reading (n) [text] uppfattning (n) [text] (u)
reading (n) [text] tolkning (n) [text] (u)
reading (n) [books] lektyr (n) [books] (u)
reading (n) [action] läsning (n) [action] (u)
reading (n) [books] läsning (n) [books] (u)
reading (n) [aloud] uppläsning (n) [aloud] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för reading SV Översättningar
worship [celebration of the mass] culto {m}
celebration [celebration of the mass] celebração {f}
printed matter [the written word] impressos (mp)
material [the written word] matéria {f}
account [the written word] soma {f}
passage [the written word] trecho {m}
excerpt [the written word] passagem {f}
literature [the written word] (informal literatura {f}
rendition [interpretation] interpretação {f}
version [interpretation] variante {f}
commentary [interpretation] comentador
conception [interpretation] idéiaor
approach [interpretation] abordagens
treatment [interpretation] tratamento {m}
examination [perusal] exame {m}
inspection [perusal] revisão {f}
learning [perusal] saber
perception [perusal] (formal percepção tempo
narration [recitation] (formal narrativa {f}
quotation [recitation] ofertaio