Söktermen Reading har 6 resultat
EN Engelska SV Svenska
reading (n) [text] uppfattning (n) [text] (u)
reading (n) [text] tolkning (n) [text] (u)
reading (n) [books] lektyr (n) [books] (u)
reading (n) [action] läsning (n) [action] (u)
reading (n) [books] läsning (n) [books] (u)
reading (n) [aloud] uppläsning (n) [aloud] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för reading SV Översättningar
worship [celebration of the mass] dyrkan {n}
celebration [celebration of the mass] firande {n}
printed matter [the written word] trycksaker (up)
material [the written word] väv
account [the written word] beräkning (u)
passage [the written word] pass {n}
excerpt [the written word] utdrag {n}
literature [the written word] (informal lektyr (u)
rendition [interpretation] återgivande {n}
version [interpretation] version (u)
commentary [interpretation] referat {n}
conception [interpretation] begrepp {n}
approach [interpretation] närma
treatment [interpretation] kur (u)
examination [perusal] tentamen
inspection [perusal] besiktning
learning [perusal] lärdom (u)
perception [perusal] (formal uppfattning (u)
narration [recitation] (formal berättelse (u)
quotation [recitation] anbud (pris)