Söktermen rear har 8 resultat
ENEngelskaSVSvenska
rear(v)[horse] stegra sig(v)[horse]
rear
 • reared
 • rear
 • rear
 • reared
 • reared
uppföda
 • uppfödd
rear
 • reared
 • rear
 • rear
 • reared
 • reared
uppfostra
 • uppfostrad
rear(n)[back] bakdel(n)[back](u (informal))
rear(n)[back] bak(n)[back](u (informal))
rear(a)[general] bakre(a)[general]
rear(a)[general] bak-(a)[general]
rear(n)[building] baksida(n)[building](u)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för rearSVÖversättningar
end[position]död
posterior[position]senare än
back[position]back(u)
breed[raise]sort(u)
bring up[raise]uppfostra
nourish[raise]uppföda
nurse[raise]sköterska
support[raise]support(n v)
sustain[raise]uppehålla
foster[raise](formaladoptera
hind[behind]bak-
tail[behind](informalstjärt(u)
backward[behind]bakåtriktad
discipline[teach]tukt
form[teach]gestalt(u)
instruct[teach]undervisa
train[teach]tåg{n}
educate[teach]utbilda
manufacture[build]förfärdiga
fabricate[build]uppfinna