Söktermen receive har 15 resultat
EN Engelska SV Svenska
receive (v) [accept] acceptera (v) [accept]
receive (v) [accept] motta (v) [accept]
receive (v) [visitor] motta (v) [visitor]
receive (v) [accept] ta emot (v) [accept]
receive (v) [guest] ta emot (v) [guest]
EN Engelska SV Svenska
receive (v) [member] uppta (v) [member]
receive
receive (v) [signal] ta in (v) [signal]
receive erhålla
receive (v) [radio - television] få in (v) [radio - television]
receive (v) [signal] få in (v) [signal]
receive (v) [idea] mottaga (v) [idea]
receive (v) [therapy] undergå (v) [therapy]
receive (v) [therapy] genomgå (v) [therapy]
receive anamma

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för receive SV Översättningar
embrace [possession] omfamning (u)
welcome [possession] kärkommen
acquire [possession] förvärva
take [possession] tagande
accept [possession] godtaga
entertain [agreement] underhålla
admit [agreement] instämma
have [contain] har
hold [contain] inneha
accommodate [contain] (formal anpassa
expect [be eligible for] förvänta
get [be eligible for] lätta
consult [counsel] rådgöra med
discuss [counsel] diskutera
see [counsel] skåda
partake [activity] (formal delta {n}
participate [activity] delta {n}
experience [activity] vana
cooperate [activity] samverka
share [activity] aktie (u)