Söktermen recompense har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
recompense (n) [damage] (formal) skadeersättning (n) [damage] (u)
recompense (n) [damage] (formal) skadestånd (n) {n} [damage]
recompense (n) [damage] (formal) gottgörelse (n) [damage] (u)
recompense (n) [damage] (formal) kompensation (n) [damage] (u)
recompense (v) [damage] (formal)
 • recompensed
 • recompense
 • recompense
 • recompensed
 • recompensed
ersätta (v) [damage]
 • ersatt
EN Engelska SV Svenska
recompense (v) [damage] (formal)
 • recompensed
 • recompense
 • recompense
 • recompensed
 • recompensed
kompensera (v) [damage]
 • kompenserad
recompense (n) [general] (formal) belöning (n) [general] (u)
recompense (v) [general] (formal)
 • recompensed
 • recompense
 • recompense
 • recompensed
 • recompensed
belöna (v) [general]
 • belönad
recompense (v) [damage] (formal)
 • recompensed
 • recompense
 • recompense
 • recompensed
 • recompensed
gengälda (v) [damage]
 • gengulden
recompense (v) [damage] (formal)
 • recompensed
 • recompense
 • recompense
 • recompensed
 • recompensed
återbetala (v) [damage]
 • återbetalad
recompense (formal) ersättning (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för recompense SV Översättningar
reimburse [compensate] återbetala
repay [compensate] vedergälla
satisfy [compensate] tillfredsställa
remunerate [compensate] löna
pay [compensate] erlägga
requite [compensate] (formal löna
gratification [compensation] tillfredsställelse (u)
atonement [compensation] sonande {n}
amends [compensation] gottgöra
settlement [compensation] uppgörelse (u)
remuneration [compensation] (formal lön (u)
restitution [compensation] restitution (u)
satisfaction [compensation] tillfredsställning (n)
payment [reimbursement] likvid
release [reimbursement] utgivning
clearance [reimbursement] frigång
quittance [reimbursement] (law kvitto {n}
pay off [pay] avbetala
indemnify [pay] hålla skadeslös
redress [pay] (formal gottgörelse (u)