Söktermen recompense har 11 resultat
EN Engelska SV Svenska
recompense (n) [damage] (formal) skadeersättning (n) [damage] (u)
recompense (n) [damage] (formal) skadestånd (n) {n} [damage]
recompense (n) [damage] (formal) gottgörelse (n) [damage] (u)
recompense (n) [damage] (formal) kompensation (n) [damage] (u)
recompense (v) [damage] (formal) ersätta (v) [damage]
EN Engelska SV Svenska
recompense (v) [damage] (formal) kompensera (v) [damage]
recompense (n) [general] (formal) belöning (n) [general] (u)
recompense (v) [general] (formal) belöna (v) [general]
recompense (v) [damage] (formal) gengälda (v) [damage]
recompense (v) [damage] (formal) återbetala (v) [damage]
recompense (formal) ersättning (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för recompense SV Översättningar
reimburse [compensate] ersätta
repay [compensate] ersätta
satisfy [compensate] glädja
remunerate [compensate] ersätta
pay [compensate] betala
requite [compensate] (formal gengälda
gratification [compensation] tillfredsställelse (u)
atonement [compensation] gottgörelse (u)
amends [compensation] skadeersättning (u)
settlement [compensation] överenskommelse (u)
remuneration [compensation] (formal skadeersättning (u)
restitution [compensation] återlämnande {n}
satisfaction [compensation] tillfredsställelse (u)
payment [reimbursement] lön (u)
release [reimbursement] utlopp {n}
clearance [reimbursement] fri höjd (u)
quittance [reimbursement] (law kvitto {n}
pay off [pay] betala av
indemnify [pay] gottgöra
redress [pay] (formal gottgörelse (u)