Söktermen recorder har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
recorder blockflöjt (u)
recorder (n) [music - instruments] blockflöjt (n) [music - instruments] (u)
recorder (n) [music] bandspelare (n) [music] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för recorder SV Översättningar
tape recorder [tape deck] bandspelare (u)
flute [music] flöjt (u)
fife [music] fältpipa (n)
whistle [music] vissling (u)
pipe [music] avloppsrör {n}
copyist [person] avskrivare (u)
scribe [person] skrivare
clerk [person] tjänsteman (u)
annalist [typist] krönikeskrivare (u)
secretary [typist] minister (u)
wind instrument [pipe] blåsinstrument {n}