Söktermen redogörelse har 11 resultat
SV Svenska EN Engelska
redogörelse (n) [rapport] (u) report (n) [rapport]
redogörelse (u) exposition
redogörelse (n) [uttalande] (u) exposition (n) [uttalande]
redogörelse (n) [kommentar] (u) commentary (n) [kommentar]
redogörelse (n) [kommentar] (u) comments (n) [kommentar]
SV Svenska EN Engelska
redogörelse (n) [kommentar] (u) remarks (n) [kommentar]
redogörelse (n) [kommentar] (u) notes (n) [kommentar]
redogörelse (n) [kommentar] (u) footnotes (n) [kommentar]
redogörelse (n) [kommentar] (u) gloss (n) [kommentar]
redogörelse (n) [rapport] (u) account (n) [rapport]
redogörelse (n) [rapport] (u) description (n) [rapport]
SV Synonymer för redogörelse EN Översättningar
beskrivning [skildring] (u description
framställning [skildring] (u exposé
rapport [skildring] (u report
referat [skildring] n commentary
relation [skildring] (u relationship
passage [skildring] (u covered passageway
vittnesbörd [skildring] testimony
berättelse [skildring] (u tale
genomgång [utläggning] (u passageway
orientering [utläggning] (u briefing
resumé [utläggning] (u summary
redovisning [utläggning] (u tally
sammandrag [utläggning] n epitome
sammanfattning [utläggning] (u summary
utlåtande [utläggning] stance
överblick [utläggning] survey
översikt [utläggning] (u site map (n)
memorandum [minnesanteckningar] n memorandum
minneslista [minnesanteckningar] (u memo
föredragningslista [minnesanteckningar] (u docket