Söktermen reflect credit on har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
reflect credit on (v) [reputation] vara hedrande för (v) [reputation]
reflect credit on (v) [reputation] lända till heder (v) [reputation]

EN SV Översättningar för reflect

reflect (v) [behavior]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
avspegla (v) [behavior]
 • avspeglad
reflect (v) [behavior]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
återspegla (v) [behavior]
 • återspeglad
reflect (v) [mental faculty]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
begrunda (v) [mental faculty]
 • begrundad
reflect
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
betänka
 • betänkt
reflect (v) [optics]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
återkasta (v) [optics]
 • återkastad
reflect (v) [optics]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
reflektera (v) [optics]
 • reflekterad
reflect (v) [sun]
 • reflected
 • reflect
 • reflect
 • reflected
 • reflected
reflektera (v) [sun]
 • reflekterad

EN SV Översättningar för credit

credit (n) [confidence] tillit (n) [confidence] (u)
credit (v) [general]
 • credited
 • credit
 • credit
 • credited
 • credited
tillskriva (v) [general]
 • tillskriven
credit förtjänst (u)
credit (n) [confidence]
 • credited
 • credit
 • credit
 • credited
 • credited
tilltro (n) [confidence] (u)
 • tilltrodd
credit (n) [confidence] förtroende (n) {n} [confidence]
credit kredit (u)
credit (n) [accounting] kredit (n) [accounting] (u)
credit (n) [trade] kredit (n) [trade] (u)
credit (n) [accounting] kreditsida (n) [accounting] (u)
credit (v) [banking]
 • credited
 • credit
 • credit
 • credited
 • credited
kreditera (v) [banking]
 • krediterad

EN SV Översättningar för on

on
on (o) [preposition] (o) [preposition]
on (o) [surface] (o) [surface]
on vid
on anmaning
on ovanpå
on upp å