Söktermen reflection har 16 resultat
EN Engelska SV Svenska
reflection (n) [thought] anmärkning (n) [thought] (u)
reflection (n) [mental activity] tänkande (n) {n} [mental activity]
reflection (n) [mental activity] begrundande (n) {n} [mental activity]
reflection (n) [mental activity] funderande (n) {n} [mental activity]
reflection reflexion (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för reflection SV Översättningar
tact [observance] tatto {m}
notice [observance] manifesto {m}
observation [observance] ottemperanza
regard [observance] concèrnere
thoughtfulness [observance] meditazione {f}
attention [observance] attenti
forethought [deliberation] precauzione {f}
contemplation [deliberation] considerazione {f}
speculation [deliberation] speculazione {f}
study [deliberation] studio {m}
grounds [deliberation] fondi (mp)
considering [deliberation] tenendo conto di
consideration [deliberation] considerazione {f}
facsimile [reproduction] faxare
copy [reproduction] imitare
match [reproduction] avversario {m}
mirror [reproduction] speglio
counterpart [reproduction] sosia {m}
image [reproduction] simulacro {m}
condemnation [disapproval] dichiarazione di colpevolezza {f}