Söktermen reflection har 16 resultat
EN Engelska SV Svenska
reflection (n) [thought] anmärkning (n) [thought] (u)
reflection (n) [mental activity] tänkande (n) {n} [mental activity]
reflection (n) [mental activity] begrundande (n) {n} [mental activity]
reflection (n) [mental activity] funderande (n) {n} [mental activity]
reflection reflexion (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för reflection SV Översättningar
tact [observance] taktfullhet (u)
notice [observance] iakttaga
observation [observance] yttrande {n}
regard [observance] betrakta
thoughtfulness [observance] omtänksamhet (u)
attention [observance] tillsyn (u)
forethought [deliberation] förtänksamhet (u)
contemplation [deliberation] begrundande {n}
speculation [deliberation] spekulation (u)
study [deliberation] studie (u)
grounds [deliberation] sump (u)
considering [deliberation] betänker
consideration [deliberation] omtanke (u)
facsimile [reproduction] faxa
copy [reproduction] härma
match [reproduction] make (u)
mirror [reproduction] återspegla
counterpart [reproduction] motsvarighet (u)
image [reproduction] spegelbild (u)
condemnation [disapproval] fördömelse (u)