Söktermen refuge har 2 resultat
SV Svenska EN Engelska
refuge island
EN Engelska SV Svenska
refuge island

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för refuge SV Översättningar
sanctuary [haven] fågelreservat {n}
retreat [haven] återtåga
shelter [haven] skydd {n}
preserve [haven] sylta (u)
safety [haven] säkerhet (u)
reserve [haven] förbehålla
asylum [haven] asyl (u)
sanatorium [institution] vilohem {n}
hospital [institution] lasarett {n}
orphanage [institution] barnhem {n}
home [institution] hus {n}
haven [safety] tillhåll {n}
cover [safety] cover
security [safety] trygghetskänsla (n)
safekeeping [guardianship] förvaring (u)
defense [guardianship] försvar {n}
custody [guardianship] försvar {n}
guard [guardianship] patrull (u)
preservation [guardianship] bevarande
protection [guardianship] skydd {n}