Söktermen remnant har 4 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
remnant (n) [general] lämning (n) [general] (u)
remnant (n) [general] rest (n) [general] (u)
remnant kvarleva
remnant stuv

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för remnant SV Översättningar
relic [notable relic] relik (u)
vestige [notable relic] spår {n}
memorial [notable relic] minnesmärke {n}
monument [notable relic] monument {n}
souvenir [notable relic] souvenir (u)
museum [notable relic] museum {n}
landmark [notable relic] gränsmärke {n}
remainder [rest] lämning (u)
surplus [rest] överskott {n}
excess [rest] övermått {n}
residue [rest] behållning i dödsbo (u)
balance [rest] jämvikt (u)
remains [quantity] (formal lik {n}
rest [quantity] rast (u)
refuse [remainder] (formal avfall {n}
scrap [remainder] stycke {n}
trace [vestige] märke {n}
piece [scrap] stycke {n}
part [scrap] stycke {n}
shred [scrap] spår {n}