Söktermen remove har 16 resultat
EN Engelska SV Svenska
remove (v) [clothing] ta av (v) [clothing]
remove (v) [hat] ta av (v) [hat]
remove (v) [general] ta bort (v) [general]
remove (v) [objects] ta bort (v) [objects]
remove (v) [employee] avsätta (v) [employee]
EN Engelska SV Svenska
remove (v) [debris] röja (v) [debris]
remove (v) [debris] röja undan (v) [debris]
remove (v) [objects] röja undan (v) [objects]
remove (v) [erase] stryka ut (v) [erase]
remove (v) [erase] utplåna (v) [erase]
remove (v) [erase] avlägsna (v) [erase]
remove (v) [general] avlägsna (v) [general]
remove flytta
remove (v) [employee] företa en utrensning (v) [employee]
remove undanröja
remove avföra

Engelska Svenska översättingar