Söktermen rena har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
rena (v) [vätska] clear (v) [vätska]
rena (v) [vätska] clarify (v) [vätska]
rena refine
rena (v) [kemi] refine (v) [kemi]
rena (v) [kemi] defecate (v) [kemi]
SV Svenska EN Engelska
rena purify
rena (v) [kemi] purify (v) [kemi]
rena purge
SV Synonymer för rena EN Översättningar
skölja [tvätta] rinse
två [tvätta] fortnight
rentvå [luttra] whitewash (pej.)
rensa [rengöra] purge
filtrera [rengöra] filtrate
sila [rengöra] filter
klara [rengöra] deal with
raffinera [rengöra] refine
destillera [rengöra] distil
sterilisera [rengöra] sterilize
desinficera [rengöra] disinfect
förädla [förandliga] ennoble
upphöja [förandliga] exalt (formal)
överföra [förandliga] convey (formal)
kanalisera [förandliga] canalise
luttra [förandliga] chasten
sublimera [förandliga] sublimate
koncentrera [avskilja] concentrate
bränna [avskilja] cremate
kondensera [avskilja] condense