Söktermen repudiation har ett resultat
SV Synonymer för repudiation EN Översättningar
skilsmässa [äktenskapsskillnad] (u divorcio {m}
EN Engelska SV Svenska
repudiation (n) [truth] förkastande (n) {n} [truth]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för repudiation SV Översättningar
prohibition [exclusion] (formal förbud {n}
breach [exclusion] brytande
omission [exclusion] utelämnande
elimination [exclusion] avlägsnande {n}
slighting [exclusion] föraktande
cancellation [exclusion] upphävande {n}
contradiction [denial] motsats (u)
refutation [denial] gendrivning (u)
refusal [denial] tillbakavisande {n}
rejection [denial] utmönstring
veto [denial] vetorätt (u)
negation [denial] bestridande {n}
denial [rejection] avslag {n}
renunciation [rejection] avsägande {n}
nihilism [rejection] nihilism (u)