Söktermen reputable har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
reputable (a) [person] aktningsvärd (a) [person]
reputable aktad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för reputable SV Översättningar
distinguished [celebrated] distingera
famous [celebrated] framstående
illustrious [celebrated] lysande
notable [celebrated] märklig
prominent [celebrated] framträdande {n}
renowned [celebrated] berömd
respectable [having a good reputation] ansenlig
honest [having a good reputation] rättskaffens
honourable [having a good reputation] hedervärd
estimable [having a good reputation] respektabel
esteemed [having a good reputation] aktad
decent [having a good reputation] ärbar
commendable [laudable] berömvärd
deserving [laudable] förtjänt
worthy [laudable] förtjänt
admirable [laudable] beundransvärd
meritorious [laudable] förtjänstfull
exemplary [laudable] exemplarisk
praiseworthy [laudable] berömvärd
proper [respected] vederbörande