Söktermen request har 21 resultat
EN Engelska SV Svenska
request (v) [help] fråga om (v) [help]
request anmaning
request (n v) [act of requesting] önskan (n v) {n} [act of requesting]
request efterfrågan {n}
request (n v) [act of requesting] önskemål (n v) {n} [act of requesting]
request (n v) [act of requesting] bön (n v) [act of requesting] (u)
request bön (u)
request (v) [help] påkalla (v) [help]
request (n v) [act of requesting] begäran (n v) {n} [act of requesting]
request begäran {n}
request (n) [favor] enträgen anhållan (n) [favor] (invariable)
request (v) [help] be om (v) [help]
request (v) [ask for] fråga om (v) [ask for]
request (v) [ask for] fråga (v) [ask for]
request (v) [permit] anhålla om (v) [permit]
request (v) [general] anhålla om (v) [general]
request (v) [permit] söka (v) [permit]
request (n) [application] anmodan (n) {n} [application]
request (n) [application] ansökan (n) {n} [application]
request anhållan (invariable)
request (v) [record] be om (v) [record]

Engelska Svenska översättingar