Söktermen request har 21 resultat
EN Engelska SV Svenska
request (v) [help] fråga om (v) [help]
request anmaning
request (n v) [act of requesting] önskan (n v) {n} [act of requesting]
request efterfrågan {n}
request (n v) [act of requesting] önskemål (n v) {n} [act of requesting]
EN Engelska SV Svenska
request (n v) [act of requesting] bön (n v) [act of requesting] (u)
request bön (u)
request (v) [help] påkalla (v) [help]
request (n v) [act of requesting] begäran (n v) {n} [act of requesting]
request begäran {n}
request (n) [favor] enträgen anhållan (n) [favor] (invariable)
request (v) [help] be om (v) [help]
request (v) [ask for] fråga om (v) [ask for]
request (v) [ask for] fråga (v) [ask for]
request (v) [permit] anhålla om (v) [permit]
request (v) [general] anhålla om (v) [general]
request (v) [permit] söka (v) [permit]
request (n) [application] anmodan (n) {n} [application]
request (n) [application] ansökan (n) {n} [application]
request anhållan (invariable)
request (v) [record] be om (v) [record]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för request SV Översättningar
direct [demand] omedelbar
obligate [demand] (formal förplikta
order [demand] kommendera
oblige [demand] göra en tjänst
enjoin [demand] förvägra
ask [demand] spörja
require [demand] tarva
petition [application] anhållan (invariable)
motion [application] gest (u)
suit [application] svit (u)
claim [application] anspråk {n}
counterclaim [application] motfordran (invariable)
appeal [application] överklagande
entreaty [permission] anhållan (invariable)
supplication [permission] (formal ödmjuk bön
invocation [permission] invokation (u)
bid [permission] bjöd
prayer [permission] bön (u)
inquiry [petition] efterfrågning (u)
document [petition] dokument {n}