Söktermen resa sig har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
resa sig (v) [ställa sig upp] stand up (v) [ställa sig upp]
resa sig (v) [ställa sig upp] rise (v) [ställa sig upp]
resa sig (v) [allmän] revolt (v) [allmän]
resa sig (v) [allmän] rebel (v) [allmän]
resa sig get up
SV Svenska EN Engelska
resa sig (v) [ställa sig upp] get up (v) [ställa sig upp]
resa sig (v) [ställa sig upp] arise (v) [ställa sig upp] (formal)
resa sig rise

SV EN Översättningar för resa

resa
 • rest
go
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
resa (v) [allmän]
 • rest
go (v) [allmän]
 • gone
 • go
 • go
 • went
 • went
resa (v) [tält]
 • rest
pitch (v) [tält]
 • pitched
 • pitch
 • pitch
 • pitched
 • pitched
resa (v) [tält] set up (v) [tält]
resa
 • rest
travel
 • travel(l)ed
 • travel
 • travel
 • travel(l)ed
 • travel(l)ed
resa (v) [allmän]
 • rest
travel (v) [allmän]
 • travel(l)ed
 • travel
 • travel
 • travel(l)ed
 • travel(l)ed
resa (n) [allmän]
 • rest
trip (n) [allmän]
 • tripped
 • trip
 • trip
 • tripped
 • tripped
resa (n) [narkotika]
 • rest
trip (n) [narkotika]
 • tripped
 • trip
 • trip
 • tripped
 • tripped
resa go to
resa (n) [allmän]
 • rest
tour (n) [allmän]
 • toured
 • tour
 • tour
 • toured
 • toured

SV EN Översättningar för sig

sig oneself
sig (o) [reflexivt pronomen] oneself (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pron. - sg.] itself (o) [reflexivt pron. - sg.]
sig (o) [reflexivt pronomen] himself (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pronomen] themselves (o) [reflexivt pronomen]
sig (o) [reflexivt pronomen] herself (o) [reflexivt pronomen]
sig themselves
sig onself
SV Synonymer för resa sig EN Översättningar
höja sig [välva sig] soar
flyga upp [höja sig] spring open
lätta [höja sig] remedy
stiga [höja sig] rise
svälla [höja sig] bloat
jäsa [höja sig] ferment
växa [höja sig] grow
höja [höja sig] turn up
förhålla sig [ställa sig] behave
bete sig [ställa sig] carry on
handla [ställa sig] be about
vara [ställa sig] goods
stiga upp [ställa sig] get up
låtsas [ställa sig] feign
leka [ställa sig] frolic
spela [ställa sig] enact (formal)
ställa [ställa sig] set