Söktermen resignation har 6 resultat
SVSvenskaENEngelska
resignation(n)[mentalt tillstånd](u) resignation(n)[mentalt tillstånd]
SVSynonymer för resignationENÖversättningar
undergivenhet[kapitulation](uresignation
lydnad[kapitulation](uobedience
servilitet[kapitulation](uservility
underkastelse[kapitulation](uacquiescence
jämnmod[undergivenhet]nequanimity
lugn[undergivenhet]ncalmness
avstående[undergivenhet]nwaiver
likgiltighet[undergivenhet](uindifference
fatalism[undergivenhet](ufatalism
apati[undergivenhet](ustupor
modlöshet[självuppgivelse](udiscouragement
pessimism[självuppgivelse](upessmism
hopplöshet[självuppgivelse](udespair
defaitism[självuppgivelse](udefeatism
behärskning[självbehärskning]sangfroid
jämvikt[självbehärskning](ubalance
samling[självbehärskning](uforest
sans[självbehärskning](usenses
sinnesnärvaro[självbehärskning](upresence of mind
balans[självbehärskning](ubreakeven
ENEngelskaSVSvenska
resignation(n)[action] avgång(n)[action](u)
resignation avsägelse(u)
resignation(n)[mental condition] undergivenhet(n)[mental condition](u)
resignation(n)[mental condition] resignation(n)[mental condition](u)
resignation(n)[letter] avskedsansökan(n)[letter](invariable)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för resignationSVÖversättningar
abdication[relinquishment]abdicering(n)
departure[withdrawal]afgang(n)