Söktermen resistance har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
resistance motstånd {n}
resistance (n) [act of resisting] motstånd (n) {n} [act of resisting]
resistance (n) [military] motstånd (n) {n} [military]
resistance (n) [protest] motstånd (n) {n} [protest]
resistance (n) [military] opposition (n) [military] (u)
EN Engelska SV Svenska
resistance (n) [strength] resistens (n) [strength] (u)
resistance (n) [strength] motståndskraft (n) [strength] (u)
resistance motvärn
resistance resistans
resistance motståndskraft (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för resistance SV Översättningar
insurgency [fighting back] resning (u)
rebellion [fighting back] resning (u)
insubordination [fighting back] insubordinationsbrott {n}
antagonism [opposition] antagonism (u)
contradiction [opposition] motsats (u)
counterbalance [opposition] balans (u)
blow [opposition] blåsa (u)
meeting [hate] sammanträde
hostility [hate] fiendskap (u)
opposition [hate] stridighet (u)
abrasion [rubbing] slitning (u)
rasping [rubbing] gnisslande
friction [rubbing] friktion (u)
intervention [interference] ingripande {n}
obstruction [interference] hinder {n}
impediment [interference] talfel {n}
clashing [interference] oförenlig
obstructing [interference] tillproppning (u)
hindrance [hindering] spärr (u)
halting [hindering] tvekande