Söktermen respect har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
respect (v) [feelings] uppskatta (v) [feelings]
respect (n) [feelings] uppskattning (n) [feelings] (u)
respect (v) [feelings] respektera (v) [feelings]
respect (v) [opinion] respektera (v) [opinion]
respect (n) [feelings] hänsyn (n) [feelings] (u)
EN Engelska SV Svenska
respect (n) [feelings] hänsynstagande (n) {n} [feelings]
respect (n v int) [admiration for a person or entity because of perceived merit] respekt (n v int) [admiration for a person or entity because of perceived merit] (u)
respect (n) [feelings] respekt (n) [feelings] (u)
respect (n v int) [admiration for a person or entity because of perceived merit] aktning (n v int) [admiration for a person or entity because of perceived merit] (u)
respect (n) [feelings] aktning (n) [feelings] (u)
respect (n) [feelings] högaktning (n) [feelings] (u)
respect (n) [feelings] vördnad (n) [feelings] (u)
respect (n) [detail] avseende (n) {n} [detail]
respect (n) [detail] hänseende (n) {n} [detail]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för respect SV Översättningar
heed [listen to] bekymra sig om
mind [listen to] tanke (u)
hear [listen to] åhöra
attend to [listen to] expediera
look up to [behaviour] sätta högt
esteem [behaviour] aktning (u)
venerate [behaviour] (formal vörda
commend [behaviour] kommendera
praise [behaviour] lovprisa
regard [behaviour] betrakta
honour [behaviour] Ü|en| ära (u)
admire [behaviour] beundra
tenderness [fondness] ömhet (u)
love [fondness] kärlek (u)
warmth [fondness] värme (u)
devotion [fondness] andakt
friendship [fondness] vänskap (u)
affection [fondness] åkomma
conform [obey] anpassa
acquiesce [obey] (formal gå med på