Söktermen respective har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
respective (a) [general] respektive (a) [general]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för respective SV Översättningar
certain [particular] vissa
individual [particular] personlig
singular [particular] enstaka
different [particular] olik
definite [particular] bestämd
single [particular] singel (u)
several [particular] åtskillig