Söktermen reticent har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
reticent (a) [behavior] förbehållsam (a) [behavior]
reticent sluten
reticent (adj) [reserved] sluten (adj) [reserved]
reticent (adj) [reserved] tystlåten (adj) [reserved]
reticent (adj) [reserved] tillbakadragen (adj) [reserved]
EN Engelska SV Svenska
reticent (a) [behavior] förtegen (a) [behavior]
reticent (adj) [reserved] förtegen (adj) [reserved]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för reticent SV Översättningar
silent [not good with words] молча́ть (adj n)
speechless [not good with words] безмо́лвный (adj n)
tongue-tied [not good with words] косноязы́чный (adj)
dumb [not good with words] дурно́й (adj adv n v)
reserved [character trait] зарезерви́рованный (adj)
secretive [character trait] за́мкнутый (adj)
taciturn [character trait] (formal неразгово́рчивый (adj)
close [character trait] бли́жний (v n adj)
dark [speech] мрак (m)
restrained [quiet] сде́ржанный (adj)
secluded [property] уединённый (adj)
secret [property] секре́тный (n adj)
bashful [behaviour] скро́мный (adj)
demure [behaviour] ти́хий (adj n)
timid [behaviour] засте́нчивый (adj)
coy [behaviour] скро́мный (adj)
closemouthed [reserved] молчали́вый (adj n)