Söktermen revive har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
revive (v) [memories]
 • revived
 • revive
 • revive
 • revived
 • revived
uppfriska (v) [memories]
 • uppfriskad
revive (v) [memories]
 • revived
 • revive
 • revive
 • revived
 • revived
återbringa (v) [memories]
 • återbringad
revive
 • revived
 • revive
 • revive
 • revived
 • revived
förnya
 • förnyad
revive (v) [plant] få nytt liv (v) [plant]
revive (v) [habit]
 • revived
 • revive
 • revive
 • revived
 • revived
återinföra (v) [habit]
 • återinförd
EN Engelska SV Svenska
revive (v) [medicine]
 • revived
 • revive
 • revive
 • revived
 • revived
återuppliva (v) [medicine]
 • återupplivad
revive (v) [to bring again to life]
 • revived
 • revive
 • revive
 • revived
 • revived
återuppliva (v) [to bring again to life]
 • återupplivad
revive (v) [consciousness] kvickna till (v) [consciousness]
revive (v) [consciousness] komma till sans igen (v) [consciousness]
revive (v) [consciousness] återfå medvetandet (v) [consciousness]

Engelska Svenska översättingar