Söktermen riktigt har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
riktigt (o) [övertygelse] indeed (o) [övertygelse]
riktigt (o) [övertygelse] certainly (o) [övertygelse]
riktigt (o) [övertygelse] really (o) [övertygelse]
riktigt (o) [rätt] right (o) [rätt]
riktigt (o) [allmän] correctly (o) [allmän]
SV Svenska EN Engelska
riktigt (adv) [in a correct manner] correctly (adv) [in a correct manner]
riktigt (o) [rätt] correctly (o) [rätt]
riktigt truly (formal)
riktigt (o) [uppriktigt] truly (o) [uppriktigt] (formal)
riktigt (o) [uppriktigt] sincerely (o) [uppriktigt]
riktigt (o) [allmän] rightly (o) [allmän]
riktigt (o) [rätt] rightly (o) [rätt]
riktigt (o) [rätt] properly (o) [rätt]
riktigt (o) [rätt] aright (o) [rätt]
SV Synonymer för riktigt EN Översättningar
ordentligt [synnerligen] neatly
i hög grad [synnerligen] heavily
nog [synnerligen] enough
bra [allt väl] all right
rätt [allt väl] correctly
riktig [allt väl] for real (adj adv)
okej [allt väl] okay
galant [väl] courteous
lyckligt [väl] happy
flott [väl] grease
väl [på rätt sätt] weal
fin [fint] (pej. cute
tämligen [rätt så] fairly
relativt [rätt så] relatively
någorlunda [rätt så] pretty
jämförelsevis [rätt så] comparatively
ganska [rätt så] pretty