Söktermen riktning har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
riktning (n) [orientering] (u) way (n) [orientering]
riktning (n) [orientering] (u) direction (n) [orientering]
riktning (u) course
riktning (n) [orientering] (u) course (n) [orientering]
riktning (u) tenor (formal)
SV Svenska EN Engelska
riktning (u) tendency
riktning (u) direction
SV Synonymer för riktning EN Översättningar
utvecklingslinje [utvecklingstendens] progress line
böjelse [utvecklingstendens] (u liking
benägenhet [utvecklingstendens] (u tendency
prognos [utvecklingstendens] (u forecast
trend [utvecklingstendens] (u tendency
sekt [kyrka] (u cult
parti [kyrka] n match - to merry
position [ställning] (u situation
pose [ställning] (u pose
inställning [ställning] (u attitude
läge [ställning] n situation
håll [väg] direction
kant [väg] (u rim
kosa [väg] course
led [väg] (u joint (slang)
strävan [utvecklingslinje] (u (invariable) aspiration
syfte [utvecklingslinje] n thrust
mening [utvecklingslinje] (u purport (formal)
tendens [utvecklingslinje] (u tendency
vändning [utvecklingslinje] (u turn